Adatvédelmi nyilatkozat

A Szkarabeusz Laboratóriumi, Vegyipari és Kereskedelmi  Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes és / vagy céges adatot - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon az 1992. évi LXIII. törvény illetve az 1998. évi VI. törvény) rendelkezései szerint kezel. 
A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználó személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. 
Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék. 
Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása (email) esetén kerülnek felhasználásra. 
A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. 
Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak. 

A regisztrációjukkal beleegyeznek a Szkarabeusz Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagok, hírlevelek fogadásába. 
A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. 
A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz. 
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja. 
A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatvédelmi nyilatkozat módosítására vagy frissítésére, ezért kérjük, időnként olvassa el újra. Lényeges módosítás esetén a módosítást, valamint az új dokumentumot újra közétesszük. A nyilatkozat módosításai a honlapon való közzététellel egyidejűleg lépnek érvénybe, a honlap további használata a közzététel után, a módosított dokumentum feltételeinek elfogadását jelenti.

 Az információk tulajdonjoga 
Kijelentjük, hogy a Szkarabeusz Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.szkarabeusz.shoprenter.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
 

A szolgáltató neve: Szkarabeusz Laboratóriumi Kft

A szolgáltató székhelye: 7741 Bogád, Petőfi u.17.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

7622 Pécs, Verseny u. 17 , ill 1116 Budapest, Fehérvári út 144.   info@szkarabeusz.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma: 02.09.066501

A szolgáltató adószáma:11859389-2-02

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:  Baranya megyei Bíróság, mint Cégbíróság:

A szolgáltató telefonszáma: +36-72-532828

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78413/2014

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu